ตารางนำเสนอบทความ

< อยู่ในช่วง จัดเตรียมข้อมูล >

สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ติดต่อเรา 
  • ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  • โทรศัพท์ : (02) 836-3000 ต่อ 4113
  • อีเมล์ : engcon8.rmutp@gmail.com
  • Facebook : 

© Design by paper4conference.com - All Rights Reserved