ตารางนำเสนอ

Routine

09:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00  - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 17:00

Sec01


Sec02


Sec03


Sec04


Sec05


Sec06


Sec07


สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ติดต่อเรา 
  • ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  • โทรศัพท์  : (02) 839-3000 ต่อ 4113
  • อีเมล์: engcon8.rmutp@gmail.com
  • Facebook : 

© Design by paper4conference.com - All Rights Reserved